fbpx

האם מתרחשת נשירת שיער למי שחלה בקורונה?

השתלת שיער dhi ללא גילוח
סרגל מאמר
מחשבון זקיקים
דוקטור קיניאס
דוקטור קיניאס

דוקטור קיניאס דוזומז מומחה לכירורגיה לשיקום שיער בשיטת Choi DHI

אנו יודעים לומר כיום כי וירוס הקורונה משפיע על כל אדם במספר דרכים שונות. חלק מהאנשים שנדבקו בווירוס עשויים להיות אסימפטומטיים, כשאחרים חווים תסמינים חמורים והשפעות לזמן רב. וירוס הקורונה מוביל אצל רבים גם ללחץ פיזי ורגשי. לחץ אשר יכול להוביל לתופעות של נשירת שיער. 

נשירת שיער קורית בשל וירוס הקורונה או כתגובה ללחץ מאותו הווירוס?

קיימים דיווחים רבים של אנשים אשר חווים נשירת שיער לאחר שהחלימו מווירוס הקורונה. מנתונים שנאספו התגלה כי יותר מ-20% מהאנשים שאושפזו לאחר שחלו בווירוס הקורונה איבדו שיער כ-3-6 חודשים לאחר שחרורם מאשפוז. נתונים אחרים הצביעו על כך כי אנשים שחלו בווירוס הקורונה, להם תסמינים קלים, חוו נשירת שיער רחבה יותר. 
חשוב להדגיש כי לחץ מהווה גורם שיש בו להוביל לנשירה של שיער. המונח הקליני לנשירה כזו מוכר בספרות הרפואית כ-Telogen Effluvium. אז נשירת השיער קורית כשלושה חודשים לאחר אותו אירוע או אפיזודה מלחיצה ובמשך כחצי שנה. מקרה זה יכול, למשל, לקרות בשל אירוע של לידת תינוק חדש במשפחה או ביצוע של ניתוח משמעותי. 

מקרים של Telogen Effluvium התרחבו מאז הפציע וירוס הקורונה לחיינו, כשהם עלו בשיעור של 400% ללא כל הבחנה בין אנשים שונים, בין אם מדובר על נשים וגברים או בהבחנה בין מדינות או אזורים מסוימים. 
נשירת שיער קורת לכל מי שחלה בקורונה?

לא כל אדם שחלה בקורונה יחווה נשירת שיער. אלו שכן חוו נשירת שיער, חוו זאת לא בגלל הווירוס עצמו אלא בשל הלחץ שאפף אותם לאחר שחלו בווירוס, לבטח אם חוו תופעות לוואי משמעותיות או הגיעו להיות מאושפזים בבתי החולים. 

מתי מתחילה לרוב נשירת שיער הנוגעת לווירוס הקורונה?

לרוב, נשירת שיער בשל מקרים של Telogen Effluvium תתחיל כשלושה חודשים לאחר שאדם נדבק בווירוס הקורונה, כפי שהדבר קורה לאחר חוויה של כל אירוע מלחיץ אחר.

האם מצבים אוטואימוניים הנוגעים לווירוס הקורונה יכולים להוביל לנשירת שיער?

למול הידיעה כי קיים קשר בין מצבים אוטואימוניים (מצבים בהם תאים של מערכת החיסון בגוף שוגים ופועלים כנגד תאים בריאים בגוף ובכך מעוררים דלקות בחלקים שונים בגוף) לווירוס הקורונה, נכון להיום עדיין מתקיים מחקר מעמיק בנושא. 

המסקנה, נכון להיום, כי נשירת שיער חלקית יכולה לקרות בשל מצב אוטואימוני או בשל מצב של אלופציה אראטה (מצבים בהם באופן פתאומי נוצרים, לרוב, על גבי הקרקפת אזורי הקרחה עגולים, כשישנם מקרים לאותם עיגולי הקרחה במקומות נוספים בגוף), כשעדיין נותרה השאלה האם נשירת שיער נגרמת ישירות מווירוס הקורונה.